Künnimees logoKünnimees on kirjastus, mille ülesanne on toetada emakeeleõpetuse uuenemist kaasaegsest metoodikast lähtuvate õpikute ja õppematerjalide kirjastamisega. Eesmärgi saavutamisele aitab kaasa tihe side Tartu Ülikooli emakeeledidaktika alase uurimis- ja arendustööga: kirjastuse asutaja Martin Ehala on Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse professor.

SEMINAR KLASSIÕPETAJATELE – eesti keele õpetamine kirjastuse 1.-3. klassi õppevara abil

Järgmised koolitused 2018

ILMUMAS ON 3. KLASSI EESTI KEELE TÖÖVIHIKUD

Aabits ja eesti keele õpik

Info ja tellimine: Algõpetus
Vaata ja trüki 1.-3. klassi õppevara infoleht: infoleht

1. ja 2. klassi eesti keele õpetajaraamat on allalaetav aabitsa veebivaramust.

 

RÕÕM KEELEST JA INIMESTEST

Praktilise eesti keele õppematerjalide autor, metoodik ja koolitaja Mare Kitsnik jagab oma kogemusi metoodika rakendamisest eesti keele tundides. Loe lähemalt: Mare Kitsniku blogi.

TELLIMINE

Järgmise 2018/2019 õppeaasta koolide ettetellimine on avatud, palume teha hiljemalt aprilliks-maiks 2019.

Gümnaasiumi eesti keele õppevara infolehe saab välja trükkida siit.

Põhikooli eesti keele õppevara infolehe saab välja trükkida siit.

Algkooli eesti keele õppevara infolehe saab välja trükkida siit.

Koolid ja eraisikud saavad tellida kodulehe tellimiskeskuse kaudu või saates oma tellimissoovi aadressile kersti.ehala@kynnimees.ee.