Künnimees logoKünnimees on kirjastus, mille ülesanne on toetada emakeeleõpetuse uuenemist kaasaegsest metoodikast lähtuvate õpikute ja õppematerjalide kirjastamisega. Eesmärgi saavutamisele aitab kaasa tihe side Tartu Ülikooli emakeeledidaktika alase uurimis- ja arendustööga: kirjastuse asutaja Martin Ehala on Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse professor.

SEMINARID KLASSIÕPETAJATELE

ÕPPEKOMPLEKTIDE LÕIMIMINE JA KEELELISTE OSAOSKUSTE ARENDAMINE 1.-3. KLASSIS

Seminarid toimusid 16. augustil 2018 Tallinnas ja 23. augustil Tartus. 

Esitluse slaide vaata siit

ALGÕPETUS: 1.-3. klassi EESTI KEELE õppevara

Aabits ja eesti keele õpik

Info ja tellimine: Algõpetus
Vaata ja trüki 1.-3. klassi õppevara infoleht: infoleht

1.-3. klassi eesti keele õpetajaraamatud on allalaetavad aabitsa veebivaramust.

 

RÕÕM KEELEST JA INIMESTEST

Praktilise eesti keele õppematerjalide autor, metoodik ja koolitaja Mare Kitsnik jagab oma kogemusi metoodika rakendamisest eesti keele tundides. Loe lähemalt: Mare Kitsniku blogi.

TELLIMINE

Järgmise 202q/2022 õppeaasta koolide ettetellimine on avatud, palume teha hiljemalt veebruariks 2021.

Gümnaasiumi eesti keele õppevara infolehe saab välja trükkida siit.

Põhikooli eesti keele õppevara infolehe saab välja trükkida siit.

Algkooli eesti keele õppevara infolehe saab välja trükkida siit.

Koolid ja eraisikud saavad tellida kodulehe tellimiskeskuse kaudu või saates oma tellimissoovi aadressile kersti.ehala@kynnimees.ee.