Künnimees logoKünnimees on kirjastus, mille ülesanne on toetada emakeeleõpetuse uuenemist kaasaegsest metoodikast lähtuvate õpikute ja õppematerjalide kirjastamisega. Eesmärgi saavutamisele aitab kaasa tihe side Tartu Ülikooli emakeeledidaktika alase uurimis- ja arendustööga: kirjastuse asutaja Martin Ehala on Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse professor.

SEMINAR KLASSIÕPETAJATELE – eesti keele õpetamine kirjastuse 1. ja 2. klassi õppevara abil

Järgmised koolitused 2017

UUS AABITS JA EESTI KEELE ÕPIK

Aabits ja eesti keele õpik1. klassi eesti keele õppevara:
aabits, aabitsa töövihik, väikeste tähtede kirjatehnikavihik ja klassi seinale kuvamiseks mõeldud e-aabits (trükitud aabitsa pdf-versioon);
1. klassi eesti keele õpik, töövihik ja suurte tähtede kirjatehnikavihik.

Tellimine: Algõpetus
Trüki infoleht

1. klassi eesti keele õpetajaraamat on allalaetav aabitsa veebivaramust.

2. KLASSI EESTI KEELE TÖÖVIHIKUD

Info: Algõpetus Töövihiku näidisleheküljed Õpetajaraamat on allalaetav aabitsa veebivaramust.

RÕÕM KEELEST JA INIMESTEST

Praktilise eesti keele õppematerjalide autor, metoodik ja koolitaja Mare Kitsnik jagab oma kogemusi metoodika rakendamisest eesti keele tundides. Loe lähemalt: Mare Kitsniku blogi.

TELLIMINE

Järgmise 2017/2018 õppeaasta koolide ettetellimised palume teha hiljemalt aprillis-mais 2017.

Gümnaasiumi eesti keele õppevara infolehe saab välja trükkida siit.

Põhikooli eesti keele õppevara infolehe saab välja trükkida siit.

Algkooli eesti keele õppevara infolehe saab välja trükkida siit.

Koolid ja eraisikud saavad tellida kodulehe tellimiskeskuse kaudu või saates oma tellimissoovi aadressile kersti.ehala@kynnimees.ee.