Eesti keele õpik 1. klassile

19.00 

Kategooria:

Kirjeldus

Koostajad: Küllike Kütimets ja Mare Kütt

Pildid: Leo Lätti ja Mariann Joa

1. klassi teise poolaasta eesti keele õppekomplekt koosneb õpikust ja töövihikust.
Vaata 1. klassi eesti keele õppekomplekti tutvustust siit.

Õpiku lugemistekstide valikul on arvestatud teksti loetavuse indeksit (lix), et sõnade ja lausete pikkus ning silbistruktuur oleksid sobivad ja jõukohased 1. klassi õpilastele funktsionaalse lugemisoskuse arendamiseks. Lugemispalad on seotud igapäevase elu ja ümbritseva keskkonnaga – juttu on laste ja täiskasvanute omavahelistest suhetest, kodust, loodusest, loomadest, rahvakalendri tähtpäevadest, eetilistest väärtustest (headusest, aususest, sõprusest, töökusest). Illustratsioonidel on kõnearenduslik eesmärk. Loetu sisu mõistmist abistavad tekstidega seotud harjutused töövihikus. Õpiku sisukord.

Õpiku näidisleheküljed: näidis1, näidis2, näidis3.

Õpiku juurde kuuluva töövihiku ülesehitus on sama, mis aabitsa töövihikul. Harjutused kujundavad häälikuanalüüsi oskust, laiendavad sõnavara, arendavad taju, tähelepanu ja mõtlemist, valmistades õpilast ette lugemis- ja kirjutamisoskuse omandamiseks. Harjutused on üles ehitatud kergemalt raskemale ja lihtsamalt keerulisemale liikumiseks. Tähelünga täitmise harjutusi on minimaalselt, selle asemel tegeletakse sõnade ja lausete kirjutamisega õpitud oskuste piirides.

Õpiku formaat A4, õmmeldud liimköide, 112 lk. Neljavärvitrükk.

Hind 13,60

Õpiku juurde kuulub töövihik.

Sulle võib meeldida ka…