Eesti kirjakeel (õpetajaraamat)

5.00 

Kategooria:

Kirjeldus

Autor: Martin Ehala
Aasta: 1999

Õpetajaraamat kuulub gümnaasiumi õigekeelsuskursuse õpiku „Eesti kirjakeel“ juurde. Raamatus esitab autor oma seisukohad eesti kirjakeele normi kohta ning metoodilisi juhendeid õigekeelsuse õpetamiseks. Õpetajaraamatu ülesehitus järgib õpiku „Eesti kirjakeel“ struktuuri, iga peatüki lõpus on esitatud ka asjakohaste töövihikuülesannete vastused. Maht 112 lk.