Identiteedimärgid. Ühtekuuluvuse anatoomia

17.00 

Laost otsas

Kategooria:

Kirjeldus

Martin Ehala raamat “Identiteedimärgid. Ühtekuuluvuse anatoomia” esitab ülevaate kollektiivsest identiteedist ja selle toimimise põhimõtetest. Autor analüüsib, kuivõrd on eri identiteedid, nagu rass, sugu või rahvus, olemuslikud, ja kuivõrd konstrueeritud. Käsitlus on kriitiline mitme sotsiaalteadustes kivinenud käibetõe suhtes. Raamatus on palju näiteid rahvuste tekke ja lagunemise kohta ning identiteedi rollist rühmadevahelistes suhetes. Teos on avardav lugemine kõigile identiteedist ja identiteedipoliitikast huvitatuile. Martin Ehala pälvis 2018. aastal identiteediuuringute eest riigi teaduspreemia.

ISBN 978-9949-9620-5-1

Formaat 16 x 23 cm, 224 lk

Tõlgitud ingliskeelsest väljaandest Martin Ehala “Signs of Identity. The Anathomy of Belonging”, Routledge 2018

Raamatu ingliskeelset varianti saab osta Krisostomuse raamatupoest.

Vaata linki: kriso.ee