Keele- ja tekstiharjutusi abiturientidele

3.00 

Kategooria:

Kirjeldus

Autor: Maia Madisso
Aasta: 2002

Kogumiku harjutused käsitlevad häälikuortograafiat, kokku- ja lahkukirjutamist, kirjavahemärgistamist ja sõnastust ning sõnavaraõpetust. Kõigi nende teemade puhul keskendutakse eelkõige kriitilisematele, rohkem vigu pakkuvatele valdkondadele. Eritähelepanu all on erinevad keele- ja stiilitasandid: suulise keele omapära, kõnekeel, släng ja kõiki neid tasakaalustav kirjakeel. Tavakeele, neutraalkeele kõrval juhitakse tähelepanu ka emotsionaalsele, publitsistlikule ja ametlikule keeletasandile. Teksti mõistmist suunavate ja kontrollivate harjutuste osas püütakse leida tõepoolest arendavaid vahendeid ja võimalusi, mis ei mõjuks liiga elementaarselt ega lugejat/kasutajat alahindavalt, oleksid aga samas ka jõukohased. Kogumiku lõpetavad alustekstiga kirjandi näidisülesanded. Harjutustik on haridusministeeriumi kinnitusega, selle maht on 94 lk.