Meedia ja mõjutamine (õpik)

5.00 

Kategooria:

Kirjeldus

Autorid: Katrin Aava, Ülle Salumäe
Aasta: 2013

Õpik algab ülevaatega tekstist ja tekstiliikidest. Autorid näitavad, kuidas arusaamine maailmast on loodud tekstide vahendusel ja kuidas tekstid kannavad endas ideoloogiaid. Teine peatükk annab ülevaate meediakanalitest ja -žanridest, ning nende rollist demokraatia toimimisel. Detailsemalt peatutakse uudise olemusel ja ülesehitusel. Kolmas peatükk selgitab, kuidas meediaväljaanded levitavad vaateid ja ideid, mis kujundavad inimeste ellusuhtumist. Neljas peatükk vaatleb, kuidas meedias osalemine surub inimesi tüüprollidesse ja mismoodi see võib mõjutada nende elu. Viies peatükk on pühendatud argumenteerimisele ja mõjutamisele. Kuues peatükk tutvustab, kuidas diskursuseanalüüsi abil avada meediatekstide varjatud tähendusi. Õpiku viimane peatükk on pühendatud sellele, kuidas meedia kujundab lugude jutustamise kaudu ühiskonna strateegilisi eesmärke. Õpikus on rohkelt illustreerivat pildimaterjali ning otse Eesti meediast võetud näitematerjalil põhinevaid harjutusi. Õpiku järgi õppides on võimalik omandada kriitilise diskursuseanalüüsi põhioskused.Õpik ilmub augustis 2013. Õpikut saab tellida. Õpiku käsikirjaga on võimalik tutvuda Uue emakeeleõpetuse veebivaramus.>Formaat 16 x 23 cm, neljavärvitrükk.