Praktiline eesti keel 10. klass, vihik 2

3.40 

Kategooria:

Kirjeldus

Autorid: M. Ehala ja M. Kitsnik
Aasta: 2011

Tööraamat koosneb kolmest temaatilisest peatükist:

1. Uus ekraniseering (filmi retsensioon ja pressikonverents, tutvustava artikli kirjutamine, kultuurisõnavara, siduvad sõnad ja fraasid, nimede käänamine).
2. Minu ID-entiteet (isikutunnistuse kasutamine, juhendi koostamine ja e-kirja kirjutamine, juhtnööride süntaks ja teaduslik sõnavara).
3. Tõde ja õigus (isikutevaheline suhtlus ja sellega seotud keelevahendid, enesekehtestamine, konflikti lahendamine kirja teel, piltlikud väljendid ja metafoorid, muutumatute sõnade õigekiri).

Tööraamat on koostatud 12 koolitunni mahus.

Formaat A4, 48 lk. Vihikuga saab tutvuda Uue emakeeleõpetuse veebivaramus. Õpetajaraamatu saab UE-veebivaramust alla laadida.

Vaata videoloengut youtube’is.