Praktiline eesti keel 12. klass, vihik 1

3.60 

Kategooria:

Kirjeldus

Autorid: M. Ehala ja M. Kitsnik
Aasta: 2013

Tööraamat koosneb kolmest temaatilisest peatükist:

1. Projektitaotlus. Projektitaotluste ja arvamusartiklite lugemine. Ajurünnak. Projektitaotluse ettevalmistamine: põhjenduse, tegevuskava ja eelarve koostamine ning vormistamine, projekti idee kaitsmine esitlusel. Käändsõna kokku- ja lahkukirjutus.
2. Kord kaose piiril. Teadusartiklite lugemine. Loengu konspekteerimine. Alusteksti kokkuvõte ja referatiivne ülevaade. Viitamise reeglid. Parafraseerimise keelevahendid. Õigekiri: teoste pealkirjad ja väljaannete nimed.
3. Moodne perekond. Ümarlauaarutelu, diskussioon, vestlussaade, diskussioonis osalemine ja kõnevooru haaramine, tabav väljendumine, diskussiooni juhtimine. Avalik kiri, memo, reportaaž. Seadusteksti sõnavara. Segaliitlause.

Tööraamat on koostatud 15 koolitunni mahus, ilmub augustis 2013.

Formaat A4, 64 lk.