Keel ja ühiskond (õpik)

12.00 

Kategooria:

Kirjeldus

Autorid: M. Ehala, K. Habicht, P. Kehayov, A. Zabrodskaja
Aasta: 2020. Kolmas, parandatud trükk

Õpik algab ülevaatega keele tekkest ja varasemast ajaloost, keelkondade kujunemisest ja sellega seotud teaduslikest vaidlustest. Seejärel keskendutakse eesti keele kujunemisele viimase tuhande aasta jooksul. Ülevaade eesti keele ehitusest on esitatud võrdluses teiste maailma keeltega. Vaadeldakse, mille poolest meie keel on eriline, mille poolest tavaline. Õpiku viimases osas käsitletakse keele varieerumist ja eesti keele erinevaid allkeeli, keelekorraldust ja keelehoolet, terminoloogiatööd ja tõlkekultuuri. Vaatluse all on ka Eesti keelekeskkond ja seda kujundav keelepoliitika.

Autorite eesmärk on kirjutada aimetekst, mis annaks ülevaate keelega seotud nähtustest väga avaralt, keskendudes eesti keelele, kuid tuues palju näiteid ja paralleele ka teistest keeltest. Õpikut koos selle juurde kuuluva õppevaraga tuleks võtta kui alusteksti, mille põhjal arendada õpilaste funktsionaalset lugemisoskust, argumenteerimis- ja süstemati-seerimisoskust, võimet oma mõtteid kõnes ja kirjas selgelt väljendada. Sellel õpikul on ka töövihik.

Vaata videoloengut youtube’is.

Sulle võib meeldida ka…