Noor keelekasutaja: 8. kl eesti keele õpik

0.00 

Kategooriad: ,

Kirjeldus

Autorid: M. Ehala ja A. Kiin
Aasta: 2002

“Noor keelekasutaja II“, 8.kl õpiku pearõhk on suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskuse arendamisel. Keelekasutusoskus muutub maailmas järjest olulisemaks. Kes oskab hästi kirjutada ja veenvalt kõneleda, seda kuulatakse ja tema kirjutisi tunnustatakse.

Üsna suure osa õpiku mahust hõlmavad sõnastuse, sõnarikastuse (sünonüümid, antonüümid) ja stiili küsimused. Keeleteemadest on kesksel kohal vormiõpetus ja õigekeelsus. Iga teema kohta on õpikus hulgaliselt ülesandeid ja harjutusi. Õpiku lisas on tabelite kujul esitatud põhilised grammatikareeglid, eakohased juhtnöörid raamatukogu kasutamiseks ning kirjalike tööde vormistamisjuhend. Kõige lõpus on uute mõistete ning võõrsõnade sõnastik. „Noor keelekasutaja II” on kahevärvitrükis, Leo Lätti illustratsioonidega, maht 141 lk. Õpikut täiendab 80 lk töövihik. Niihästi õpik kui ka töövihik on haridusministeeriumi kinnitusega.

Õpik on tasuta õppevara. Võtta ühendust tel 5230720, Kersti Ehala

Sulle võib meeldida ka…