Praktiline eesti keel 10. klass, vihik 3

3.40 

Laost otsas

Kategooria:

Kirjeldus

Autorid: M. Ehala ja M. Kitsnik
Aasta: 2011

Tööraamat koosneb kolmest temaatilisest peatükist:

1. Haridus ja vabadus (seletuskiri ja manifest, kõne koostamine ja esitamine, autori vaatepunkt, poliitiline sõnavaraja, ajaloosündmuste ja autasude nimetused ning nende õigekiri).
2. Eesti keel võhikule (info kogumine, stsenaariumi kirjutamine,  aimeteksti koostamine. Multimeediaprojekt: hariv-meelelahutusliku video loomine eesti keele vormiõpetuse põhimõtete selgitamiseks. Veaohtlikud sõnavormid).
3. Kirjanduslik kohus (paroodia ja allegooria, arutlemine lubatavuse piiride üle Kiviräha „Romeo ja Julia“ põhjal, kirjanduslik kohus autori üle, liitlause ja lauselühendi kirjavahemärgistus, koosoleku protokollimine).

Tööraamat on koostatud 12 koolitunni mahus, ilmus detsembris 2011. Laos järgi 6 toodet.

Formaat A4, 48 lk.