Praktiline eesti keel 11. klass, vihik 3

3.40 

Kategooria:

Kirjeldus

Autorid: M. Ehala ja M. Kitsnik
Aasta: 2012

Tööraamat koosneb kolmest temaatilisest peatükist:

1. Kes otsib, see leiab! (veenmise keelelised vahendid, taotluse koostamine, veenmiskiri, sõnastusvead, ettevõtete ja organisatsioonide nimede õigekiri).
2. Žanr on žanr on žanr (žanrianalüüs, kirjandusteaduslik tekst, viitamine ja plagiaat, sõnastusvead, lauselühendid, akadeemiline sõnavara, ettekanne ja slaidide koostamine. Projekt: ettekande pidamine ja konverentsi juhtimine).
3. Maailma lõpp! (intervjuu, reportaaž, uudis, teadaanne, kokkuvõte, kommentaar, suulise keele eripära, võõrsõnade, -nimede ja -lühendite hääldus. Projekt: raadiokuuldemäng).

Tööraamat on koostatud 12 koolitunni mahus, ilmunud detsembris 2012.

Formaat A4, 48 lk.