Praktiline eesti keel 11. klass, vihik 1

3.40 

Kategooria:

Kirjeldus

Autorid: M. Ehala ja M. Kitsnik
Aasta: 2012

Tööraamat koosneb kolmest temaatilisest peatükist:

1. E-sõnavabadus (arutelu sõnavabaduse üle, blogi sissekanne, eneseväljendus internetis, blogikeel, sõnavabaduse teeside analüüs, tsitaatsõnade ja võõrnimede õigekiri. Projekt: teemablogi).
2. 21. sajandi leiutis (tehniline kirjeldus, pressiteate väljendid ja sõnavara, eelretsensioon, kokkuvõte, nominaalstiil, tegusõnade kokku- ja lahkukirjutus. Projekt: õpilasleiutamine).
3. Hingedeaeg (pärimuskultuuri tekstid, regivärss, luule, arutelu elust ja surmast, kaastundeavaldus, teemantluuletus, mälestused, originaalne kirjaviis, ajaloosündmuste, ürituste ja tähtpäevade algustäht).

Tööraamat on koostatud 12 koolitunni mahus, ilmunud augustis 2012.

Formaat A4, 48 lk.