Eesti kirjanduse töövihik gümnaasiumiõpilastele

2.00 

Kategooria:

Kirjeldus

Autor: Siri Põllu (Jehe)
Aasta: 2003

Kirjanduse töövihiku aineks on eesti kirjanduse klassika – Vilde, Tammsaare, Gailit, Tuglas. Töövihik täidab võrdsel määral kaht ülesannet: õpetab mõistma eesti kirjandusklassika oluliste teoste põhiideid ja ainestikku ning teeb seda nii, et ülesanded arendaksid loogilist mõtlemist, analüüsi- ja argumenteerimisoskust ning pakuksid õpilasele võimalust oma mõtete väljendamiseks. Töövihikus on üle kahekümne eri tüüpi ülesande, millest suur osa on esitatud graafiliselt. Graafiline vorm aitab materjali korrastada, võimaldab võrrelda, analüüsida ja argumenti arendada. Töövihikule täienduseks on olemas ka õpetajaraamat, kus autor jagab näpunäiteid kõigi ülesannete lahendamiseks ning esitab näidislahendusi. Töövihik on haridusministeeriumi kinnitusega, maht 78 lk.