Praktiline eesti keel teise keelena B2, C1

0.00 

Laost otsas

Kirjeldus

Autor: Mare Kitsnik
Aasta: 2013

„Praktiline eesti keel teise keelena. B2, C1“ on tööraamat vene õppekeelega kooli gümnaasiumiklassidele. Materjal sobib kasutamiseks ka B2- ja C1-taseme keelekursustel. Tööraamatus on kolm peatükki, mis jagunevad alateemadeks. Harjutused põhinevad aktiivõppe meetodil. Tööraamat paneb õppurid ka igapäevaelus aktiivselt eesti keelt kasutama.

NB! Tööraamatus viidatud veebilinkidest ei pruugi kõik enam töötada.

Tööraamatu paberväljaanne on läbi müüdud. Tööraamatu pdf faili saab tasuta kasutada. Allalaadimislingi saamiseks palun kirjutada oma soovist: kersti.ehala@kynnimees.ee

1. Ainult üks küsimus
1.1. Arvamusküsitlus (arvamusküsitluste põhjal koostatud artiklite lugemine, arvamusküsitluse vastuste kuulamine, rektsioon, sihitise käänded, tsitaat ja refereering, sarnaste ja erinevate arvamuste väljendamine, fraasid ja kujundlikud väljendid, ühendtegusõnad, keeleline viisakus, siduvad sõnad, arvamuslõigu kirjutamine, projekt: tänavaküsitluse koostamine ja läbiviimine ning tänavaküsitlust kokkuvõtva artikli kirjutamine)
1.2. Arvamusartikkel (arvamusartikli lugemine ja analüüsimine, suulise ettekande pidamine, täisminevik, umbisikulised vormid, rõhusõnad, kujundlikud väljendid, ettekande väljendid, siduvad sõnad, soovitused arvamusartikli kirjutamiseks, protsesskirjutamine, projekt: arvamusartikli kirjutamine)

2. Sõnum maailmale
2.1. Filmiblogi (filmiblogi sissekande lugemine, arutlemine filmide üle, nimede käänamine, tegusõnad, millega sihitis on osastavas, kaheosalised tegusõnad, filmiteemalised sõnad, omadussõnad, ühendtegusõnad, projekt: klassi filmiblogi pidamine)
2.2. Netikommentaarid (arvamusartikli lugemine, võtmesõnade leidmine, suulise arvamusteksti mõistmine, arvamuse avaldamine ja väitlemine, eituse väljendamine, võõrsõnad, kujundlikud väljendid, tõenäosuse väljendamine, väitluse väljendid, teksti kokkuvõtte kirjutamine, rollimäng: arutleva teksti kirjutamine ja esitamine)
2.3. Filmikubi (kirjandusteose ja ekraniseeringu võrdlemine, intervjuu kuulamine, mineviku ajad, tuleviku väljendamine, rektsioon, negatiivsed sõnad, filmiteemalised sõnad, esinemise väljendid, poolametliku kirja kirjutamine, rollimäng: väljamõeldud ekraniseeringu tutvustamine, projekt: kutsume näitleja külla) NB! Tööraamatu leheküljel 55 on hajutuse 13 alustekst YouTubist maha võetud (TV3 ei soovi oma saadet vabalevis kättesaadavaks teha) ja seetõttu ei saa selle kuulamistekstiga seotud harjutusi enam teha. Vabandame!

3. Üks tegu, mitu nägu
3.1. Uudised (uudiste lugemine ja kuulamine, uudiste analüüs, nud- ja tud-vorm, ühendtegusõnad, sihitud ja sihilised tegusõnad, umbisikuline ja isikuline tegumood, sihitise käänded, pikad sõnad, uudise sõnavara, uudise pilt ja heli, segiminevad sõnad, projekt: uudisklipi loomine)
3.2. Hundid söönud, lambad terved (kujundliku keelekasutusega artikli lugemine, teksti kokkuvõtte kirjutamine, modaalverbid, tingiv kõneviis, eituse väljendamine, kujundlikud väljendid, rõhuliited, mitmuse käänded, mõjutamine, debati juhtumise ja debatis osalemise väljendid, soovitused debatis osalemiseks, rollimäng: mõjuva artikli kirjutamine ja teledebatt)

Vaata käsikirja ja õpetajaraamatut (koos vastustega) UE veebivaramust

Formaat A4, 104 lk, värvitrükk. Töövihikut saab tellida.

Loe lisaks Mare Kitsniku blogi, kus õppematerjalide autor jagab oma kogemusi metoodika rakendamisest eesti keele tundides.