Eesti keele õpetajaraamat B1, B2

15.00 

Kirjeldus

Autor: Mare Kitsnik
Aasta: 2012

Õpetajaraamat seletab „Eesti keele õppekomplekti B1, B2“ teemade käsitluse loogikat, selgitab harjutuste sisu, tutvustab CD-plaadi kuulamisülesandeid ning annab õpiku ja töövihiku ülesannete vastused. Iga teema iga ülesande juures on kirjas selle eesmärk, autori nägemus lahenduskäigust ja soovitused ülesande lihtsustamiseks või nõudlikumaks muutmiseks. Õpetajaraamatu teises osas on rollikaardid ja töölehed.

Formaat A4, 80 lk.

Õpetajaraamatut saab osta ka autori käest, kontakt: marekitsnik@gmail.com