Eesti keele õpik ja CD kuulamistekstidega, B1 ja B2

8.20 

Laost otsas

Kirjeldus

Autor: Mare Kitsnik
Aasta: 2012

Õpik kuulub „Eesti keele õppekomplekti B1, B2“ ning aitab omandada eesti keele kui teise keele oskust B1- ja B2-tasemel. Õpik sobib kasutamiseks põhikooli lõpuklassides ja gümnaasiumis.

Õpiku 9 peatükki jagunevad pooleks: peatüki esimene pool tuleks omandada B1-taseme saavutamiseks, teine pool on mõeldud B2-taseme poole liikujale. Iga teema juures harjutatakse kõiki osaoskusi. Lugemis- ja kuulamisülesanded õpetavad tekste mõistma ja kriitiliselt hindama. Rääkimisülesanded panevad õppija suhtlusolukorda ning õpetavad arutlema. Kirjutamisülesannetes õpitakse näidiste toel looma tasemekohaseid tekste: täitma ankeete, kirjutama isiklikke kirju, pidama kaaslasega lühikirjavahetust jmt (B1); kirjutama avaldusi, järelepärimisi, taotlusi jmt (B2). Teemakohased sõnavara- ja grammatikaharjutused toetavad osaoskuste omandamist. Sõnavara õpetatakse peamiselt fraaside koosseisus. Grammatika õpetamisel on lähtutud induktiivsest meetodist, kus õppija näidete põhjal ise reegli tuletab. Grammatika harjutamiseks on pakutud ka palju suulisi drillharjutusi ja mänge.

Õpikuga on kaasas CD kuulamistekstidega. Kuulamismaterjaliks on näitlejate esitatud dialoogid, autentsed intervjuud, laulud, teated, juhised.

Formaat A4, 136 lk, kahevärvitrükk.

Õpikut saab osta ka autori käest, kontakt: marekitsnik@gmail.com