Eesti keele töövihik, B1 ja B2

4.10 

Laost otsas

Kirjeldus

Autor: Mare Kitsnik
Aasta: 2012

Töövihik kuulub „Eesti keele õpiku B1, B2“ juurde.

Töövihiku esimeses osas on ülesanded õpiku peatükkides käsitletavate teemade kohta. Ülesandeid on nii lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskuse arendamiseks kui sõnavara ja keelestruktuuride omandamiseks. Õpiku iga peatüki kohta on töövihikus 10-16 ülesannet.

Töövihiku teises osas on põhjalik grammatikalisa, mida õpiku ülesanded suunavad kasutama, ning mahukas eesti-vene sõnastik.

Formaat A4, 108 lk.

Õpikut saab osta ka autori käest, kontakt: marekitsnik@gmail.com